לובי בניין משותף בתל אביב

לובי בניין משותף בתל אביב

מהות:נוף, חקלאות
מרכיבים:גופי תאורה לפס צבירה, תומכי גידול (צמחייה), Down Light
תיאור כללי:

הארת לובי בבניין משותף בתאורה מיוחדת לגידול/צמחייה (קיר ירוק), מגובה רב (8מ')