Bank of India רמת גן

Bank of India רמת גן

מהות:תאורת מוסדות
מרכיבים:גופי תאורה פארבוליים 60*60, תאורה לינארית, ספוטים, QR, DOWN LIGHT,תאורה חמה ומדומרת.
תיאור כללי:

הארת כל המשרדים והחללים והציבוריים כולל חדר מנכ"ל, חדרי ישיבות, חדרי מנהלים, מזכירות/קבלה ועוד.
הבנק ממוקם גיאוגרפית במרכז מתחם הבורסה בר"ג
(בניין יהלום), בסמוך למרכזי קניות ומסחר.
הצפה, הארת חללים ואובייקטים.